Get Adobe Flash player Horeca-advies Personeel- en salarissystemen Administratieve dienstverlening Trainingen
  Home   |   Onze klanten   |   Onze diensten   |   Nieuws   |   Nieuwsbrieven   |   Ons team   |   Contact  
Wat is de studenten- en scholierenregeling en wanneer mag deze toegepast worden?

Wat is de studenten- en scholierenregeling en wanneer mag deze toegepast worden?

Studenten en scholieren
Voor studenten en scholieren bestaat een bijzondere regeling: de studenten- en scholierenregeling. Als u de regeling mag toepassen, hoeft u minder loonbelasting/ premie volksverzekeringen en WW-premie te berekenen. U mag namelijk in plaats van iedere maand, het kalenderkwartaal gebruiken voor de berekening van de loonheffingen. U houdt dan in veel gevallen minder of zelfs helemaal geen loonbelasting/premie volksverzekeringen in en houdt rekening met de kwartaalfranchise voor de WW-premie.
Om de regeling te mogen toepassen, moet u wel een verklaring hebben waarin de student of scholier aangeeft dat hij voor deze regeling in aanmerking wil komen.( http://www.belastingdienst.nl/download/1151.html ).

De regeling geldt voor:
· scholieren voor wie bij het begin van het kalenderkwartaal recht bestaat op kinderbijslag op grond van de Algemene kinderbijslagwet
· studenten en scholieren die bij het begin van een kalenderkwartaal recht hebben op een (voorwaardelijke) gift of prestatiebeurs op grond van de Wet studiefinanciering 2000 of de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
· studenten en scholieren die bij het begin van het kalenderkwartaal recht hebben op een tegemoetkoming in de studiekosten op grond van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
· buitenlandse studenten en scholieren uit een ander land van de Europese Unie, en uit IJsland, Noorwegen, Zwitserland en Liechtenstein die beschikken over een International Student Identity Card (ISIC)

Loonheffingskorting én studentenregeling?
Let goed op! Als de werknemer gebruik maakt van de studentenregeling, moet de loonheffingskorting worden toegepast, dus op ‘ja’ staan.
Bron:http://www.belastingdienst.nl/zakelijk/loonheffingen/lb22_arbeidsrelaties/lb22_arbeidsrelaties-23.html#P310_35883


 
Klik hier om terug te gaan naar de Nieuws Pagina
 
© Van Spronsen & Partners - Website by Rolf Jagerman